จ๊อบสิใม่เปิดโอกาสให้สมองต้องมาเบื่อเลย การนำเสนอที่กินเวลา ลามสิบนาทีของเขาเต็มไปด้วยการสาธตต่างๆ มากมาย มีการใข้ผู้พูดคน ที่สอง หรือในบางครั้งก็คนที่สามด้วย มีวิด'โอค®ป'ให้ดู เพราะจ๊อบสิ’ตระหนัก ดีว่าพรสวรรคในการโน้มน้าวใจของเขากล่อง เครื่องสำอาง ค์ เล็ก ไม่อาจส์กับธรรมซาต็ของสมองที่เบื่อ ง่าย และต้องการสิงเร้าใหม่ๆ ตลอดเวลาได้

 

สิบนาทีพอดีในการนำเสนอของเซาในงานแมคเวํลด์ 2007 ไม่เนิ่นนาน กว่านี้อีกแม้แค่วินาทีเดียว จ๊อบสิ’เปิดภาพยนตร์โฆษณาใหม่ของแอปเปิล สำหรับสินค้าไอทูนสิ’และไอพอดสํ’ (เรื่องที่มีภาพเงาดำของผู้คนเต้นรำอยู่ หน้าฉากหลังสีสันสวยสด-บรรดาเงาดำต่างก็ถือไอพอดสํที่มีหูฟังสีขาวเด่น สะดุด) “มันเยี่ยมเลยใช่ไหมครับ?" จ๊อบสัพูดออกมาหลังจากโฆษณาจบลง นิ่นคือการให้ผู้ฟังไต้ “พ้กคร-ง" ที่คั่นกลางระหว่างการนำเสนอฉากแรก ซื้อ ขาย กล่อง เครื่องสำอาง (เพลง) และฉากที่ลอง (การ

 

เปิดตัวแอปเปิลทีวี (Apple TV) สินค้าที่ออกแบบมา สำหรับเปิดคอนเทนต์ฃองไอทูนส์ดูบนทีวีจอกว้าง (widescreen TV)

เคารพกฎสิบนาที ให้เวลาสมองของผู้ฟังได้พักบ้าง แล้วเราจะไปต่อกัน ที่องก์ที่สอง : การส่งมอบประสบการณ์

สตีฟ จ๊อบลัไม่ได้ส่งมอบการนำเสนอ แต่เขาส่งมอบประสบการณ์ให้ ลองนิกถ้งการไปมหานครนิวยอร์กเพื่อเข้าชมละครบรอดเวย์ที่ชนะรางวัล คุณคงคาดหวังว่าจะได้เห็นผู้แสดงมากมาย วทํที่ตกแต่งอย่างอลังการกล่องเครื่องสําอาง ฉาก หลังที่ตื่นตาตื่นใจ และการแสดงที่ยั๋งใหญ่ที่ทำให้คุณบอกตัวเองได้ว่าคุ้มกับ ค่าตวที่จ่ายไป ในองกัที่สองคุณจะได้ค้นพบว่า การนำเสนอของลตีฟ จ๊อบลั มีองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วน มันช่วยให้จ๊อบลัสร้างความเชื่อมโยงทาง อารมณ์ระหว่างเขากับผู้ฟ้งของเขาได้เป็นอย่างด

 

กล่อง เครื่องสำอาง ราคาและเซ่นเดียวกับองก์ที่หนึ่ง เมื่อแต่ละฉากจบลงจะมีสรุปบทเริยนที่ เฉพาะเจาะจงและจับต้องได้ เพื่อ,ให้คุณนำ1ไป'ใช้ได้ใน'ทันทึ เรื่องย่อของแต่ ละฉากในองก่ทสองมีตังนี้ :

 

» ฉาก 8 : “เป็ดช่องทางให้กับความเป็นเซ็นที่อยู่ภายใน” ความ เรียบง่ายคือจุดเด่นของการออกแบบสินค้าทั้งหมดของแอปเปิล จ๊อบสํนำมันมาใช้กับการสร้างสรรค์ลไลค์ของเขาด้วย สไลด์ทุกรูป ของเขาเรียบง่าย น่ามอง และจับใจ

» ฉาก 9 ะ ■'ตกแต่งตัวเลขของคุณ” ข้อมูลต่างๆ กล่อง เก็บ เครื่องสำอาง จะไม่มีความหมาย อะไรเลยหากปราศจากบรีบท จ๊อบสัปลุกชีวิตให้กับตัวเลขสถิติ และ ที่สำคัญที่สุดคือ เขาใช้ตัวเลขในบรีบทที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้งของเขา เท่านั้น

edit @ 13 May 2016 18:58:53 by cosmeticbagss